Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Töötute lauskoolituse asemel toetab töötukassa töökohtade loomist ja täitmist

Prindi

Lisatud 29.01.2010 | Uuendatud 15.12.2010

Eesti Töötukassa keskendub töötute massilise koolitamise asemel rohkem meetmetele, mis aitaksid tööandjatel töökohti luua ja täita, selgus töötukassa ja tööandjate keskliidu ühisel töövahenduse meetmeid tutvustaval infohommikul â??Palgatoetus, tööpraktika ja koolitusâ? 26. jaanuaril.

Töötukassa ei näe 2010. aastal ette tööhõive kasvu, sest töökohtade teke ei kompenseeri veel nende kadu. â??Kui tööturul töökohti pole ja nõudlus töötute ümberõppe järele puudub, siis pole mõtet panustada tööotsijate massilisele koolitamisele,â? ütles töötukassa analüüsiosakonna juhataja Kadri Lühiste. â??Selle asemel on oluline toetada tööandjaid, kes ainsana saavad töökohti luua â?? kui puudub tööandja, siis pole koolitusel mõtet.â?

Töötute hariduslik taust näitab, et tööta on praegu 21% kõrgelt haritud tööjõudu (kõrgharidus 9%, keskeri- või rakenduslik kõrgharidus 11%) ja kutseharidus on 29%-l töötutest. Raske on pakkuda lühiajalist tõhusat ümberõpet endistele juhtidele (6%) ning tippspetsialistidele (5%) või spetsialistidele ja tehnikutele (8%).

Suur osakaal on tööjõuturul tööstusest välja langenud oskustöölistel (16%) ja masina-, liinioperaatoritel (5%), samuti ehituse oskustöölistel (12%). Tööotsijate seas on 20% lihttöölisi.

Riik võiks toetada põhihariduseta (2%) ja põhiharidusega (17%) ning kutseharidust saanud põhiharidusega (3%) töötute üldharidustee jätkamist, samuti nende keskharidusega töötute õpinguid, kellel on katkenud õpingud kõrgkoolis.

Eurorahade toel panustab töötukassa eelkõige tööandja ja töötaja kokkuviimisesse, pakkudes selleks uue meetmena tööpraktikat ja lihtsustatud tingimustega palgatoetust, mille vastu tööandjad tunnevad elavat huvi. 27. jaanuariks oli käesoleval aastal tööpraktikale asunud 344 inimest (üldse kokku ligi 1000) ja palgatoetuse lepingud sõlmitud 268 inimese (üldse kokku 330) töölerakendamiseks.

Tööpraktika võimaldab võtta töötu kuni 4 kuuks (lihttööde puhul lühemaks ajaks) töökohale vajalikke oskusi omandama. Praktikal osalejale maksab töötukassa praktikapäeviku alusel väikest stipendiumi ja sõidutoetust, tööandjale juhendamistasu. Tööpraktika mõte on toetada töötut praktiliste oskuste ja teadmiste omandamisel ning anda talle võimalus asuda pärast praktika edukat läbimist sama tööandja juures tööle.

Tööandja võib praktikale korraga võtta mitu töötut, et lõpuks sõeluda nende seast välja sobiv(ad) töötaja(d). Tööpraktika ajal pole lubatud töötule töö eest lisatasu maksta, sest seda loetakse palgatuluks, mis välistab töötutoetused. Töötukassal on õigus tööpraktikat ja selle juhendamist kontrollida. Tööpraktika järel töötuga töölepingut sõlmides võib tööandja võtta ta tööle palgatoetusega.

Palgatoetus vähendab tööandja kulusid töötaja töölevõtmisel, võimaldades palgata töötaja(d), kelle brutotöötasust poole â?? kuid mitte üle 4350 krooni kuus â?? tasub palgatõendi alusel kuni 6 kuu jooksul töötukassa. Tööandjale jääb kohustus palgatoetuselt kinni pidada nii tulu- kui ka sotsiaalmaks.

Palgatoetust ei maksta, kui tööandja sõlmib uue töölepingu samalt töökohalt varem lahkunud töötajaga. Erandina võib tööandja taotleda palgatoetust, kui töösuhte lõppemisest on möödunud 12 kuud.

Kui tööandja lõpetab palgatoetust saanud töötajaga sõlmitud tähtajalise lepingu ennetähtaegselt või tähtajatu lepingu enne 12 kuu möödumist ja selle põhjuseks ei ole töötajapoolne rikkumine või algatus, siis tuleb palgatoetus tagasi maksta.

Lisaks tööpraktikale ja palgatoetusele pakub töötukassa tööandjatele mitmeid tasuta tööturuteenuseid, mis toetavad töökohtade loomist ja töötajate töölevõtmist, sh töövahendust sobivate töötajate leidmiseks â?? ka Euroopast â?? ja vajadusel nende väljakoolitamist.

Samuti pakub töötukassa koondamisele reageerimise teenust, nõustades nii tööandjat koondamise läbiviimisel ja tagajärgede leevendamisel kui ka töövõtjaid, aitamaks neil võimalikult kiiresti uus töö leida.

Töötute lauskoolituse asemel toetab töötukassa töökohtade loomist ja täitmist

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)