Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Tunnustame 2016. aasta parimaid koostööpartnereid

Prindi

Lisatud 16.01.2017 | Uuendatud 17.01.2017

Töötukassa tunnustab juba viiendat korda tööandjaid, kohalikke omavalitsusi ja koostööpartnereid, kellega oleme teinud tõhusat koostööd inimeste tööle aitamisel.

Parimate partnerite nimetamisel said kaasa rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad. Tunnustuse saab ka parim töötukassa toel 2016. aastal tegevust alustanud ettevõte.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel sõnas: „Töötukassa aitas 2016. aastal tööotsingutel 79 029 inimest. Meil oli vahendada 54 000 tööpakkumist.“

„Koostööpartnereid, kelle hulka kuuluvad tööandjad,  kohalikud omavalitsused, kutse- ja kõrgkoolid, koolitusasutused ja vabakonna esindajad, on töötukassal ligi 13 000 ning praeguseks oleme sõlminud koostöölepped juba 30 suurettevõttega,“ ütles Paavel. Eelmise aasta tõhus koostöö erinevate koostööpartneritega näitab, et koos saame pakkuda inimestele laias valikus töökohti ja ettevõtetele sobivaid töötajaid.“

2016. aastal olid töötukassa parimad koostööpartnerid järgmised ettevõtted, kohalikud omavalitsused ja organisatsioonid:

Hiiumaa

 • Aasta tööandja: AS M & P Nurst

AS M & P Nurst   on mainekas Hiiumaa ettevõte, kelle põhitegevuseks on elektrimaterjalide ja plasttoodete valmistamine ning elektroonikaseadmete ja kaabliköidikute koostamine. Töötukassa Hiiumaa osakonna ja  ASi M & P Nurst koostöö on olnud pikaajaline ja tulemuslik. Tööandja on osalenud töötukassa korraldatud teabepäevadel ja ümarlaudadel ning kasutanud mitmeid töötukassa teenuseid. AS M & P Nurst on sõbralik, kohusetundlik ja abivalmis koostööpartner.

 • Aasta koostööpartner: Hiiumaa Tarbijate Ühistu

Läbi aastate on meie koostöö Hiiumaa Tarbijate Ühistuga olnud väga hea ning selle kinnituseks sõlmisime mullu juulis ka koostööleppe. Ettevõte on osalenud töötukassa korraldatud tööandjatele suunatud üritustel, tutvustanud end infotundides, löönud aktiivselt kaasa aruteludes. Tulevikus kaalutakse nii erivajadustega inimeste töölevõtmist kui ka tööaja paindlikumaks muutmist.

 • Aasta KOV: Hiiu Vallavalitsus ja Mai Sinilaid

Esitame Hiiu Vallavalitsuse ja valla maastikukujundaja-haljastusspetsialisti Mai Sinilaiu parimaks koostööpartneriks Hiiumaa kohalike omavalitsuste seas juba teist aastat. Oleme juba pikka aega teinud viljakat koostööd tööharjutuse teenuse praktiliste tegevuste korraldamisel. Mai oma heasoovlikkuse ja töökusega on meie klientidele suureks eeskujuks.

Ida-Virumaa

 • Aasta tööandja: OÜ TNC-Components

Osaühing TNC-Components on pikkade traditsioonidega mööblitootja, kus praegu töötab ligi 100 inimest. Tööandja panustab nii kaasaegsesse tehnoloogiasse ja tööruumidesse kui ka töötajate arendamisse.

Alates maist 2016 pakub töötukassa töökoha loomise toetust, mille eesmärk on arendada Ida-Virumaal ettevõtlust ja vähendada suurte koondamiste tulemusena tekkinud töötust. TNC-Components nägi selles meetmes enda jaoks uut võimalust ning pärast mitmeid koostöös korraldatud värbamisüritusi ja proovipäevi on ettevõttes töökoha loomise toetuse abil töö leidnud 20 inimest. Neist 17 asus eelmise aasta lõpus juba ka töökohapõhisesse õppesse Ida-Viruma Kutsehariduskeskuses. Kevadel on tööandjal kavas pakkuda rakendust veelgi rohkematele töötajatele. 

 • Aasta koostööpartner: Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus  ühendab kolme õppekohta Ida-Virumaa erinevates linnades. Koostööd oleme teinud pikalt ja mitmetes valdkondades.

Oleme korraldanud  kolmepoolseid kohtumisi tööandjatega koostöö arendamiseks, töötajate leidmiseks ja töökohapõhise õppe aktiivsemaks rakendamiseks, konsulteerinud kooli tööandjate vajadustest lähtuvate õppekavade koostamisel, korraldanud kohtumisi erialase hariduseta noortele, innustamaks neid eriala ja keskhariduse saamisel.

Kutsehariduskeskus korraldab erinevaid tasuta koolitusi, millel osalevad ka töötukassa kliendid. Keskus toetab kliente, kes on asunud õppima tasemeõppesse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi toetuse raames tasemeõppese õppima. Kutsehariduskeskuse pädevad töötajad on aidanud suuresti vanemaealistel klientidel leida sobiva eriala ja andnud julgust, et õppimine on võimalik igas vanuses.

 • Aasta KOV: Sillamäe Linnavalitsus

Tunnustame Sillamäe Linnavalitsust ja eriti aselinnapead Aleksandr Kanevit ja tema meeskonda suure toetuse eest esimese isetehtava tööharjutuse läbiviimisel Sillamäel. Tööharjutuse sihtgrupiks olid pikaajalised töötud, igal neist probleeme rohkem, kui üks. Linnavalitsus aitas leida uued ruumid, soovitas suurepärase juhendaja ning tegi tõhusat koostööd vajaliku info koordineerimisel.

Tänaseks on suurem tööharjutusel osalenutest tööle asunud.

Jõgevamaa

 • Aasta tööandja: Sihtasutus Jõgeva Haigla

SA Jõgeva Haigla annab ka vähenenud töövõimega inimestele võimaluse ametiga tutvuda ja seda õppida. Selleks, et igaüks leiaks enda jaoks õige töö, ollakse paindlikud, näiteks töötajale sobiva koormuse leidmisel. Ettevõte annab meile väga vajalikku tagasisidet klientide kohta, mis aitab leida parimaid lahendusi. Kui vaja, kasutatakse uute töötajate värbamisel ja väljaõppel ka erinevaid töötukassa teenuseid. 

 • Aasta koostööpartner: Luua Metsanduskool

Neid iseloomustab avatud ja koostööle suunatud tegevus tööandjate vajadustest tulenevatele probleemidele lahenduste leidmisel. Nende koostöövalmidus ning lahendustele orienteeritus paistis hästi silma, kui arutlesime koos Jõgevamaa puiduettevõtetega maakonna tööjõuvajaduse üle. Kool on valmis koostama ja pakkuma tööandja vajadustest lähtuvaid koolitusi. Luua Metsanduskool on meie usaldusväärne partner.

 • Aasta KOV: Puurmani vald

Puurmani vald hoolib oma inimestest. Valla sotsiaaltöö peaspetsialist Karmen Allev on meile asendamatuks koostööpartneriks olnud juba mitmeid aastaid. Ta tunneb oma valla inimesi hästi ja on teadlik nende muredest. Koostöös leiame kliendi jaoks efektiivseimad lahendused.  Vald on alati valmis meiega kaasa mõtlema. Kui on vaja, siis nad toetavad oma inimesi, kui vaja, utsitavad takka.

Järvamaa

 • Aasta tööandja: AS Konesko

Järvamaa 2016. aasta koostööpartner on suur ettevõte. Nii suur, et ei mahu ära ei ühte valda ega ka maakonda. Tootmine toimub Koerus, Türi-Allikul ja Põltsamaal. Tehakse suuri metalltooteid ja tarnitakse neid maailma laiali.

Kui ettevõtte väärtusteks on kvalifitseeritud tööjõud ja töötajate pideva areng, kui ettevõte väärtustab kõiki oma meeskonnaliikmeid ja paneb neid uskuma oma võimetesse ja ideedesse, tähendab see, et töötajad on tema edu aluseks.

On rõõm olla sellise ettevõtte koostööpartneriks, kes osaleb maakonna tööturu tõhustamisel, luues uusi töökohti. Uute töötajate leidmiseks ja paremaks rakendamiseks pakub ettevõte töötukassa toel proovipäevi ja tööpraktikat ning kasutab palgatoetust. Uuenduslike seadmete ja tehnoloogiate tundmaõppimiseks antakse noortele võimalus oskusi omandada esimese töökoha teenuse raames. Töötingimuste ja uute töökohtade tutvustamiseks osaleb ettevõte töömessidel ja korraldab töötukassa töötajatele külastusi tootmisruumidesse.

Järvamaa 2016 koostööpartner on aktsiaselts Konesko.

 • Aasta koostööpartner: Järvamaa Kutsehariduskeskus

Endisaegsele Hansalinnale kohaselt omandavad Paides praegugi meistrite kogemusi nii sellid kui õpipoisid. Teoreetilisi ja praktilisi oskusi jagab neile Järvamaa Kutsehariduskeskus, kes on meie suurim ja parim koostööpartner. Selgeks õpetatakse müüja-klienditeenindaja, koka või puhastusteenindaja amet, saadakse kätte väiksemate või päris suurte masinate taltsutamise oskus või julgus pista rinda elektriga. Põllumajanduspiirkonnale kohaselt õpetatakse nii talupidamist kui loomakasvatust, alustades kaladest ja lõpetades hobustega. Kui vaja, koostab kutsehariduskeskus individuaalse õppekava mis tahes vajalikule erialale või õpetab ettevõtjaks. Täiskasvanute täiendõppel ja tööpraktikal on kooli tegevustes üsna suur osakaal. Õpetust antakse ka väiksema haridustasemega ja vähenenud töövõimega inimestele ning töövõimereformiga on meie ühised sihtrühmad veelgi laienenud. Oma eriliseks kogemuseks ja võib-olla esimeseks sammuks edasisel teel loeb kutsehariduskeskus filipiini ja nigeeria päritolu inimeste eesti keele koolitust. 

 • Aasta KOV: Väätsa vald

Järvamaa parim omavalitsusest partner peab suurimaks ressursiks oma haritud põllumaad ja metsa. Samuti hinnatakse seal traditsioone, elanike arengut ja eneseteostuse võimalusi. Töötukassa töötajatega kohtumistel näitab vallavanem üles hoolivust nii noorte kui eakamate elukvaliteedi suhtes:  et kõigil oleks võimetekohane töökoht, et nad püüdleksid veelgi parema töö suunas, et elukeskkond oleks ettevõtlust soodustav ja inspireeriv. Valla suureks uuenduseks oli energiasäästliku eakatekodu rajamine. Ehkki maja hoolitseb enda eest peaaegu sajaprotsendiliselt ise, vajavad inimese siiski teiste inimeste hoolt. Töötukassa teenuste toel said mitmed tulevased töötajad väljaõppe hooldajate ja tegevusjuhendajatena, samuti praktikat uutes tingimustes töötamiseks. Julgust ja katsetamist väärt oli Minu esimese töökoha toetuse abil ühe filipiini neiu töölevõtmine. 

Läänemaa

 • Aasta tööandja: AS Swedest Motel Group

Roosta Puhkeküla eeliseks on Läänemaa kaunis loodus ning kaubamärgiks kogemused ja kvaliteet. Tegutsetakse juba 1990. aastast ja nemad juba teavad, kuidas oma klientide ootusi täita. Lisaks kaunile männimetsale ja imelisele liivarannale on neil veel palju pakkuda: seminare, konverentse ja koolitusi; toitlustust ja meeskonnaüritusi; seiklusparki ja puhkusepakette.

AS Swedest Motel Group ehk Roosta Puhkeküla on Noarootsi valla olulisimaid tööandjaid. Tipphooajal töötab puhkekülas ligi 60 inimest ning uute töötajate leidmiseks on ettevõte alati kasutanud töötukassa tuge. Meil on hea meel, et töötajaid valides ei minda alati lihtsaimat teed – tööandja on valmis pakkuma võimalust ka neile inimestele, kellel ei ole varasemat töökogemust, kelle oskused vajavad täiendamist või kelle töövõime on vähenenud. Üheskoos oleme korraldanud värbamisüritusi, ettevõte on osalenud töömessidel, teabepäevadel ja ümarlaudadel ning jaganud oma koostöökogemust töötukassaga ka teiste tööandjatega. Töötajate motivatsiooni hoidmiseks tellis tööandja oma töötajatele karjäärialase nõustamise. Selline koostöö teeb vaid rõõmu! 

 • Aasta koostööpartner: Sotsiaalkindlustusameti Haapsalu klienditeenindus

Koostööpartnereid ei pea otsima metsade ja mägede tagant, koostööd saab edukalt teha ka naabritega. Töötukassa Läänemaa osakonna ja Sotsiaalkindlustusameti Haapsalu klienditeeninduse koostöö on kestnud kaua ning muutunud töövõimereformi valguses veelgi tõhusamaks. Olgu teemaks töövõimekaotuse tähtaeg, puude raskusastme taotlemine, sotsiaalse rehabilitatsiooni taotlemine või muu küsimus, võivad meie osakonna töötajad alati julgelt SKA Haapsalu klienditeeninduse poole pöörduda. SKA töötajad on abivalmid, toimekad ja mõtlevad kaasa, kuidas inimese murele võimalikult kiiresti lahendus leida.

Tihtilugu ei tea meie juurde jõudnud inimesed ka ise täpselt, miks nad tulid. Nad on kusagilt midagi kuulnud või on keegi midagi soovitanud, kuid teinekord teavad nad vaid seda, et saavad kusagilt raha, aga miks ja mis ajani, ei oska vastata. Sellistes keerulistes olukordades võtab meie juhtumikorraldaja ühendust Liiviga SKAst ning kui Liivi on asja kolleegidega vaaginud, sünnib selgus, misjärel saame kliendiga hõlpsasti edasi toimetada.

Tahame kogu selle vastutulelikkuse ja hoolimise eest tänada meie koostööpartnereid Liivit, Tiinat, Tiiat ja Annelit. Kindlasti on koostöö jätkamine mõlemale partnerile oluline ja loodame, et see toimib ka edaspidi sama hästi.

 • Aasta KOV: Martna vald, sotsiaalnõunik Aino Kivipuur

Martna valla sotsiaalnõunik Aino Kivipuur on  töötukassa Läänemaa osakonna koostööpartner olnud juba 20 aastat! Aino on aktiivne kaasamõtleja, võrgustikutöös osaleja ja lahenduste otsija ning hoolib väga oma valla inimestest. Ta hoolib väga ka töötukassa Läänemaa osakonna töötajatest ja ei jäta meid mures hätta. Oleme koos korraldanud tööharjutust ja tööklubi, motivatsiooni- ja arvutikoolitusi, teinud mobiilset nõustamist ja teabepäevi. Aino on olnud aktiivne osaleja vähenenud töövõimega inimeste tööle aitamisega seotud küsimuste aruteludel ja tema südameasjaks on lastega perede toetamine ja neile võimaluste leidmine. On imetlusväärne, millise kannatlikkuse ja soojusega Aino oma tööd teeb. Isikliku eeskuju ja panusega on ta kaasa aidanud paljude inimeste, sealhulgas töötute sotsiaalsete probleemide leevendamisele. Tahame Ainot tänada, et ta on aidanud meil aidata!

Lääne-Virumaa

 • Aasta tööandja: Jeld-Wen Eesti AS

Töötukassa on Jeld-Wen Eesti ASiga koostööd teinud juba alates 2009. aastast. JELD-WENi  Rakveres asuva tehase peamisteks toodeteks on siseuksed ning ukselengid. Tehases töötab kolmes vahetuses kokku pea 800 töötajat – tegemist on Rakvere linna suurima tööandjaga.

2016. aastal vahendas ettevõte töötukassa kaudu 178 töökohta. Tehases on korraldatud infopäevi nii töötukassa töötajatele kui tööotsijatele, tutvustamaks tööandja võimalusi lähemalt. Personalijuhi Karin Rändla eestvedamisel otsisime 2016. aastal töötajaid maapiirkondadest. Ettevõte pakub kaugemalt tööl käivatele inimestele ka transporti. Tänu Karin Rändla ettepanekutele kutsuti 2016. aasta kevadel maavanema juures esmakordselt kokku maakonna tootmissektori ettevõtjate ümarlaud. 

 • Aasta koostööpartner: Rakvere Haigla AS

Eesti Töötukassa koostöö Rakvere Haigla rehabilitatsioonimeeskonnaga oli 2016. aastal tihe ja tõhus. Meeskonnaliikmed on motiveeritud, oma tegevustes täpsed ning kõigest kumab läbi soovi teha asju järjest paremini.

Koostöös oleme aidanud tööle rehabilitatsiooniteenusel olevaid vähenenud töövõimega tööotsijaid, kelle võimalused tööturul on olnud piiratud ning kes ei ole seni enda jaoks üldse tööturul kohta näinud. Haigla rehabilitatsioonimeeskond on leidnud erinevaid ja paindlikke võimalusi ning lahendusi, kui vaja, käiakse klienti toetamas maakonna erinevais paigus päevakeskustes ja tööandjate juures.

Aitäh meeskonna koordinaatorile Piret Ahile ja Rakvere Haigla juhtkonnale klientidele toetava keskkonna loomise eest!

Põlvamaa

 • Aasta tööandja: OÜ Varola

OÜ Varola loodi 1997. aastal ning ettevõtte põhitegevusalaks on freesprussidest suvemajade ja saunade tootmine. Töötukassa on  Varolaga koostööd teinud alates 2003. aastast.

Ettevõtte annab võimaluse ka neile inimestele, kes on erinevatel põhjustel tööturul väiksema konkurentsivõimega. Väärib märkimist, et ettevõtte 55 töötajast 16 on vähenenud töövõimega. Tööandja mõtleb julgelt raamidest välja, ei karda uusi väljakutseid ning oskab ka erivajadusega inimeses näha endale sobivat töötajat. Näiteks leiti vabale töökohale liikumispuudega noormees, kelle töökoht kohandati töötukassa abiga sobivaks ning soetati töötamiseks vajalik abivahend. Tööandja algatusel hangiti ka spetsiaalne sõiduk, kuhu noormees saab ratastooliga sisse sõita ja niimoodi iseseisvalt ringi liikuda. Mõistev ja toetav tööandja, kes hoolib, märkab ja vajadusel kiirelt tegutseb, on iga töötaja unistus. 

 • Aasta koostööpartner: Terje Paes, Tercare OÜ

Tercare OÜ koolitaja Terje Paes teeb oma tööd südamega, on sihikindel ja visa erinevate probleemidega inimeste toetamisel, jõustamisel ja aitamisel. Tema pakutavate koolituste seast võib leida nii motivatsiooni-, tugiisiku-, hooldaja- kui ka lapsehoidja koolitusi. Klientide tagasiside Terjega koostegemistele on alati olnud väga hea. Juurde on saadud uusi teadmisi ja oskusi ja proovitud neid ka rakendada. Kui Terje korraldab tööklubiga tööandjate külastusi, eelneb sellele alati eeltöö osalejatega – mida võiks küsida, mida tähele panna. Ka pärast külastust analüüsitakse, mida keegi märkas (nii head kui halba). Väga hästi on käivitunud individuaalse töölerakendamise teenus, kus koos teenusel osaleva inimesega otsitakse just temale sobivat tööväljundit ja tööandjat. Oma positiivse ellusuhtumise, aktiivsuse ja huumorimeelega on Terje eeskujuks paljudele klientidele, kolleegidele ja koostööpartneritele.

 • Aasta KOV: Kõlleste vald

Meil on ühine arusaam inimeste toetamisest, nõustamisest ja motiveerimisest. Töö erinevate sihtrühmade inimestega pole kerge. Kuigi vahel võib olukord tunduda lootusetu, ei löö vald ometi käega, vaid püüab leida lahendusi. Koos töötukassaga kaalutakse erinevaid võimalusi, kui vaja, toetab vald omalt poolt inimese teenusel käimist. Vald on väga pühendunult jälginud tööharjutuse teenuse kulgu, hoides end toimuvaga kursis ning motiveerides ja innustades teenusel osalevaid inimesi. 

Pärnumaa

 • Aasta tööandja: AQ Lasertool OÜ

Lasertooliga on alati meeldiv ja sujuv koostöö. Oma tööpakkumiste vahendamise on ettevõte usaldanud töötukassale. Nad on koostööaltid ka siis, kui vaba töökohta parajasti pakkuda ei ole, kuid meil on klient, kes soovib keevitaja tööga tutvuda või ametit õppida. Tööpraktika käigus on nii mõnigi noor mees saanud vajalikud oskused keeTercare OÜ koolitaja Terje Paes teeb oma tööd südamega, on sihikindel ja visa erinevate probleemidega inimeste toetamisel, jõustamisel ja aitamisel. Tema pakutavate koolituste seast võib leida nii motivatsiooni-, tugiisiku-, hooldaja- kui ka lapsehoidja koolitusi. Klientide tagasiside Terjega koostegemistele on alati olnud väga hea. Juurde on saadud uusi teadmisi ja oskusi ja proovitud neid ka rakendada. Kui Terje korraldab tööklubiga tööandjate külastusi, eelneb sellele alati eeltöö osalejatega – mida võiks küsida, mida tähele panna. Ka pärast külastust analüüsitakse, mida keegi märkas (nii head kui halba). Väga hästi on käivitunud individuaalse töölerakendamise teenus, kus koos teenusel osaleva inimesega otsitakse just temale sobivat tööväljundit ja tööandjat. Oma positiivse ellusuhtumise, aktiivsuse ja huumorimeelega on Terje eeskujuks paljudele klientidele, kolleegidele ja koostööpartneritele.vitajana jätkamiseks. Lasertool on tööle võtnud ka nõrgema konkurentsivõimega inimesi. 2016. aastal käisid meie töötajad mitmel korral koos tööotsijatega ettevõttes kohapeal töötamisvõimaluste ja töötingimustega tutvumas. Nende külastuste tulemusena leidis nii mõnigi klient meelepärase töö.

 • Aasta koostööpartner: Pärnu Postimees

Kohaliku ajalehega on väga meeldiv, sujuv, professionaalne, usalduslik koostöö toimunud pikki aastaid. Pärnu Postimees hoolitseb, et lugejateni jõuaksid aktuaalsed olulised teemad seoses tööturuvaldkonnaga. Lehe kaudu on lugejateni jõudnud mitmeid meie klientide edulugusid, mis näitavad, et rasked hetked on ületatavad ja inimesed leiavad sobivaid lahendusi, vaatamata sellele kui lootusetu mõni olukord esmapilgul näib. Ajaleht avaldab igal nädal ka töötukassa vahendatavad vabad töökohad maakonnas. Nii mitmedki kliendid on tänu sellele endale töö leidnud. Hindame kõrgelt Pärnu Postimehes töötavate inimeste panust. Väga head koostööd oleme teinud paljudega, kuid eraldi sooviks välja tuua Anu Villmanni, Silja Joone, Teele Talve, Merili Nikkolo, Siiri Erala.

 • Aasta KOV:  Häädemeeste Vallavalitsuse Sotsiaalkeskus

Häädemeeste Vallavalitsuse Sotsiaalkeskuses töötavad pühendunud, lahendustele orienteeritud sotsiaaltöötaja Tiiu Savi ja sotsiaalkeskuse juhataja Sandra Rebane. Tänu Tiiu ja Sandra abile on toimunud mitmeid ettevõtmisi valla töötutele: tööharjutus, töötoad, infopäevad, koolitused jne. Ka keerulistes olukordades jäävad sotsiaaltöötajad alati optimistlikeks ja positiivseteks, nad ei ole kordagi alla andnud ja usuvad, et iga kliendi jaoks leidub sobiv lahendus. Selliste inimestega on töötukassal lausa lust ühise eesmärgi nimel töötada.

Raplamaa

 • Aasta tööandja: Saarioinen Eesti OÜ 

Saarioinen Eesti OÜ  on meie pikaajaline koostööpartner. Meie koostöö sai alguse juba 2009. aastal, mil tööandja tõi maakonda 80 töökohta. Tänaseks pakub Saarioinen tööd 170 inimesele ning kätte on jõudnud uus laienemisperiood. Investeeritakse uude tootmisliini, millega kaasnevad ka uued töökohad, mille täitmisel kasutab tööandja töötukassa abi. Saarioinen osaleb hea meelega ka meie korraldatud töömessidel ja teabepäevadel, jagades oma kogemusi maakonna teiste tööandjatega. 

 • Aasta koostööpartner: Rapla Hooldekeskus

Rapla Hooldekeskus on töötukassa pikaajaline koostööpartner, kes läbi oma allüksuste pakub meie klientidele erinevaid tegevusi. Hooldekeskus võtab tööpraktikale ka vähenenud töövõimega inimesi ja pakub neile jõukohast tegevust. Praktikandid on liikunud lähemale tegelikule tööelule, saanud juurde enesekindlust ning töökogemust. Töötukassa kliendid on Rapla Hooldekeskuses alati teretulnud.

 • Aasta KOV: Kohila vald

Kohila vald osales aktiivselt mulluse Kohila töömessi ettevalmistamisel ning ühiselt korraldasime enne messi toimumist valla tööandjatele ka teabepäeva. Samuti toimus Kohilas ajurünnaku formaadis teabepäev Kohila Vineeri üle-eestilise töötajate värbamise korraldamiseks töötukassa abil. Teabepäeval osalesid töötukassa tööandjate konsultandid üle Eesti, samuti omavalitsuste esindajad. Valla sotsiaaltöötajatega oleme teinud head koostööd juhtumipõhise töö paremaks korraldamiseks ja ühiste lahenduste leidmiseks.

Saaremaa

 • Aasta tööandja: OÜ Gospa

Georg Ots Spa on 2004. aastast tegutsev Eesti esimene wellness kategooriasse kuuluv spaa hotell.

Ettevõte on töötukassaga koostööd teinud alates 2011. aastast. Kasutatud on nii töövahenduse, proovitöö, palgatoetuse kui tööpraktika teenust ning võetud osa Saaremaa töömessist. Töötukassa kliendid hindavad Gospad kui stabiilset ja usaldusväärset, samas uuenduslikku ettevõtet.

2016. aastal oli koostöö eriti aktiivne. Tutvustasime Gospad klientidele tööotsingu töötoa raames; lisaks käis Gospa juhataja Piret Trei meie klientidele rääkimas klienditeenindaja koolituse infopäeval. Ettevõtte juhataja Piret Trei on alati positiivne ja valmis kaasa mõtlema, oma arvamust avaldama ja väljakutsetele lahendusi otsima.

 • Aasta koostööpartner: Heli Maajärv

Vaieldamatult on Heli üks hinnatumaid koolitajaid ja nõustajaid Saaremaal. Olgu see tööharjutus, tööklubi, motivatsioonikoolitus vms – üheks peamiseks teenuse magnetiks on Heli.

Heli ise on õppinud kogu elu ning ka teisi õppijaid innustab ta ennast arendama eelkõige isikliku eeskuju, julgustamise ja toetusega.

Üks tema teenusel osalenud inimene on Helit kirjeldanud järgnevalt: „Ta paneb sind mõtlema, analüüsima oma sisemaailma, oma vaateid ja arusaamu. Ta on positiivne ja selgelt väljenduv juhendaja. Hea suhtlemisoskusega. Hea kuulaja. Motiveerib, süstib enesekindlust.“

 • Aasta KOV: Orissaare vald/sotsiaaltöötaja Aina Sepp-Teevet

Orissaare vald on aastaid silma paistnud süsteemse ja tulemusliku koostööga.

Viimastel aastatel on selles eestvedajana olnud suur roll sotsiaalnõunikul Aina Sepp-Teevetil ja seda kindlasti vallavanema Vello Runthali toel.

Kõige tihedam kokkupuude on meil kindlasti sotsiaalnõunikuga. Aina roll sotsiaalvaldkonna eestkõnelejana on suur. Just  tema on koondanud erinevate teemade käsitlemiseks ümarlauad, otsinud koostöökohti klientidele lahenduste leidmisel, korraldanud töötukassa teenuste tutvustamist oma vallas, toetanud nõu ja jõuga tööandjaid vähenenud töövõimega inimeste töölevõtmisel.

Töötukassa Saaremaa kolleegid iseloomustavad Ainat kui head suhtlejat ja organiseerijat, kiiret ja ladusat, kliendi soovidest ja võimalustest lähtuvat töötajat. 

Tallinn ja Harjumaa

 • Aasta tööandja: AS Kaubamaja

AS Kaubamaja on tugeva sisekultuuriga ettevõte, kes toetab mitmekesist töökeskkonda. Kaubamajas töötab erinevas vanuses, erineva nahavärvi ja erineva töövõimega inimesi. Meie peamine koostöö on seni seisnenud töövahenduses. Oleme abiks olnud töötajate leidmisel nii Tallinnas kui Tartus. Kaubamaja värbab ka vähenenud töövõimega inimesi. Korraldatakse vähenenud töövõimega inimestega koos töötamise koolitusi oma töötajatele ning jagatakse oma kogemusi ka teiste tööandjatega. Tulevikus on plaanis regulaarseid karjäärinõustamispäevad ja grupitööd. Kaubamaja on osalenud töötukassa infotundides ja töömessidel, andes tagasisidet ja tehes ettepanekuid teenuste parendamiseks. 

 • Aasta koostööpartner: Tallinna Vaimse Tervise Keskus

Tallinna Vaimse Tervise Keskuse päevakeskused on väga olulised paljude inimeste, nende seas ka töötukassa klientide jaoks. Inimesed, kes ei ole valmis kohe avatud tööturul tööle asuma, saavad päevakeskuses olla aktiivsed ja tunda end kasulikuna näiteks käsitööd tehes. Samal ajal ei pea nende pereliikmed päevatööl olles oma lähedase pärast muretsema.

Koos töötukassa juhtumikorraldajatega on päevakeskuse juhendajad abiks meie klientidele. Näiteks käib tegevusjuhendaja kliendiga töötukassas kaasas. Toimunud on ka ühine koostööpäev, kus juhtumikorraldajad ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuse töötajad koos otsisid grupitööde käigus lahendusi ja võimalusi klientide aitamiseks. Omavahel jagati kogemusi ja nõuandeid erineva raskusastmega psüühikahäiretega klientidega suhtlemiseks ning nende toetamiseks.

 • Aasta KOV: Anija vald

Oleme teinud pikaajalist ja tulemuslikku koostööd Anija valla ning sealse sotsiaaltöö spetsialisti Marianne Leisiga. Marianne tunneb oma valla inimesi ja tööandjaid.

Alates 2013. aastast oleme igal aastal korraldanud valla töötutele tööharjutuse. Tihti on raske töötuid tööharjutuse teenusele saada, kuna pikaajalistel töötutel on paraku arvamus, et seda teenust neil kindlasti vaja ei ole. Tänu Mariannele oleme kõik grupid komplekteerinud ja tööharjutuse lõpus on osalejad teenusega rahul. Töötuid, kellel on tööharjutusele jõudmisega probleeme (transpordi puudumise või tervise tõttu) on Marianne ka ise kohale toonud.

Lisaks Tallinna ja Harjumaa osakonnale tunnustab Anija valda kui väga intsiatiivikat ja koostööaldis partnerit ka töötukassa laiemalt. Nende abil ja algatusel toimus 2016. aasta sügisel kohalike omavalitsuste ümarlaud, kus Anija vald jagas oma häid koostöökogemusi, julgustamaks ka teisi omavalitsusi töötukassaga tihedamat koostööd tegema. 

Tartumaa

 • Aasta tööandja: HANZA Mechanics Tartu AS

HANZA Mechanics Tartu AS kuulub HANZA gruppi, mille tehased asuvad lisaks mitmetele Euroopa riikidele ka Hiinas. Ettevõte Tartu haru on spetsialiseerunud peenmehhaanika, elektroonika ja kooste allhanketöödele ning selle juured, ajalugu ja kogemused ulatuvad tagasi aastasse 1907.

Eesti Töötukassat seob tööandjaga aastatepikkune koostöö. 2016. aastal said meie ühised eesmärgid kirja koostööleppena. Tööandja annab meie klientidele alati võimaluse töövestluseks ja pakutava tööga tutvumiseks. Toredas ettevõttes on rakenduse leidnud väga paljud meie kliendid. Ei saa jätta märkimata, et just Hanza Mechanics Tartu AS on olnud meile suureks toeks riskigrupis olevate Tartumaa inimeste värbamisel, võttes nad tööle palgatoetuse abiga. Samuti on Hanza Mechanics Tartu AS esindajad meid alati rõõmustanud oma kohalolekuga Töömessidel – suured tänud.

 • Aasta koostööpartner: MTÜ ProVida

Kui küsida töötukassa Tartumaa osakonna töötajatelt MTÜ ProVida kohta tagasisidet, kuuleb vaid  positiivseid sõnu. MTÜ on avatud koostööle nii töötukassaga kui ka teiste partneritega. Tartumaal on head kogemused nende poolt pakutavate nõustamise ja tööalase rehabilitatsiooni teenustega.

ProVidat iseloomustab hooliv, ühtne ja professionaalne meeskond. Kaugele paistab selle meeskonna ühtsus ja koostegemise lust, eesmärgistatud tegevus.

Nende rehabilitatsiooniteenuse tegevuskavad on läbi mõeldud ja väga selgelt sõnastatud, eesmärgid loogilised ja täidetavad. ProVida eesmärk on lisaks oma töölõigu hästi tegemisele luua vajadusel kliendile sild ka teiste vajalike teenusepakkujate juurde, olgu selleks siis psühhiaatri, võla- või sõltuvusnõustamise teenus. Sel viisil on suudetud lahendada väga keerulisi situatsioone.

MTÜ ProVidal on tugev meeskond, kus alati  pühendutakse kliendi vajadustele ning sõbralik õhkkond, mis meie klientidele väga meeldib.

 • Aasta KOV: Tartu linn

Juba teist korda soovime oma tunnustuse anda Tartu Linnavalitsusele.

Tartu linn on kahtlemata üks tore omavalitsus, kus hoolekande korraldus aitab edukalt kaasa töötukassa eesmärkide saavutamisele. Hea partnerina on linnavalitsus järjepidevalt arendanud hoolekandeteenuseid, mis toetavad inimeste tööotsingud või teevad võimalikuks tööle asumise.

Linnavalitsuse sotsiaaltöötajate töökohtumised ja kliendijuhtumite arutelud töötukassaga on kujunenud igapäevaseks loomulikuks töövormiks.

Linnavalitsus näeb töötukassat koostööpartnerina mitmel tasandil – mitte üksnes töötute inimeste, vaid ka ettevõtjate, töötavate inimeste, vähenenud töövõimega inimeste toetajana. Näeme, et linna sotsiaal- ja tervishoiuteenused, ettevõtluse arendamine, linnaplaneerimine, heakord, haridus, noorsootöö, kultuuriedendus ja teisedki valdkonnad oskavad näha seoseid linnaelanike vajadustega saada, jõuda, osata ja tahta kuuluda rõõmsate ja töötavate inimeste või heade töötajatega ettevõtjate hulka.

Tavapäraste töökohtumiste kõrval tegime 2016. aastal plaane ka järgnevateks aastateks: kavas on kohtumised karjäärinõustamise tutvustamiseks, et sotsiaaltöötajad oskaksid  infot edasi jagada oma klientidele. Lisaks on linnavalitsusel plaanis linna ettevõtjate teavitamine vähenenud töövõimega inimestest, et nad leiaksid endale sobivaid töötajaid.

Tartus mõeldakse häid mõtteid ja tehakse suuri tegusid. Ja tartulikult omaselt ei saada suureks ühe suure asjaga vaid mitmekesise mõnusalt koostoimiva tervikuga. Eestis räägitakse liiga palju sellest, mida kõike teha ei saa – Tartus saadakse, järelikult tahetakse.

Aitäh, Tartu linn!

Valgamaa

 • Aasta tööandja: Scandinavian Furniture OÜ

Väikelinnas Tõrvas tegutsev mööblitootmisettevõte tegutseb juba seitse aastat ja annab tööd üle 130 inimesele. 98% toodangust eksporditakse teistesse Euroopa riikidesse. Ettevõtte laienemisega loodi 2016. aastal juurde uusi töökohti, millest igaüks oli maakonna jaoks oluline. Tööotsijad ootavad pikisilmi tööandja tööpakkumisi, et vabadele töökohtadele kandideerida. Kuna töö toimub esmaspäevast reedeni ühes vahetuses, sobib see ka väikeste laste vanematele ning kaugemal elavatele ja ühistranspordist sõltuvatele inimestele. Nii töötukassa töötajad kui tööotsijad on saanud käia ettevõttega kohapeal tutvumas, töötamisvõimalusi tutvustati ka Liivimaa töömessil. Soovime tänada sekretär Monika Ungersoni, kes on teinud meiega tihedat koostööd ja usaldanud töötukassale vahendada poolsada erinevat tööpakkumist. 

 • Aasta koostööpartner: Siimon OÜ

Siimon OÜ pakub erinevaid tasulisi ja tasuta koolitusi mitmetes maakondades. Koostöös on ettevõte paindlik ja täpne. Koolitustel kasutatakse kaasaegseid õppevahendeid ja õpetamismeetodeid, kursuste läbiviimisel kaasatakse lisaks lektoritele ka praktikud erinevatest ettevõtetest.

Siimon OÜ on pakkunud töötukassa klientidele kvaliteetset tööklubi ja tööharjutuse teenust, arvutikoolitust, motivatsioonikoolitust ja eesti keele koolitust. Kõik see on aidanud tööle saada paljudel inimestel. 

 • Aasta KOV: Taheva Vallavalitsus

Tunnustame omavalitsust, kus hoolitakse oma elanikest ning püütakse leida kõikidele parimaid elamis- ja töötamisvõimalusi.  Meie koostöö on olnud pikaajaline ja viljakas – otsime ühiselt  vallaga lahendusi ja võimalusi inimeste tööle aitamiseks.

See on omavalitsus, kes märkab ning otsib lahendusi. Nende jaoks ei ole võimatuid olukordi – nad on alati valmis proovima ja kui ei saa nii, tuleb proovida teisiti. Nad mõtlevad alati meiega kaasa ning kui vaja, järgnevad ka konkreetsed tegevused kliendi paremaks toetamiseks.

Kõik see näitab valla hoolivat suhtumist oma elanikesse ja siirast huvi oma inimeste edasise käekäigu vastu.

Viljandimaa

 • Aasta tööandja:  AS Toom Tekstiil

Aktsiaselts Toom Tekstiil on  juhtiv kodutekstiili, madratsite ja mittekootud materjalide tootja Põhja-Euroopas, kelle kogu tootmine, müük ning administratsioon asub Eestis ning peamiselt Viljandimaal. Praegu töötab ettevõttes üle 250 töötaja.

Tööandja on aktiivselt kasutanud töötukassa teenuseid - töövahendust, proovitööd, tööpraktikat, palgatoetust ja tugiisikuga töötamise teenust, samuti osalenud mitmetel töömessidel. Kuna osatakse tajuda tööturu hetkeolukorda, ollakse lahenduste leidmisel koostöövalmid, paindlikud ja kohanemisvõimelised.

Tööandja leiab alati aega, et tutvustada tootmist nii töötukassa töötajatele kui ka meie klientidele, mille tulemusena on koostöö muutunud veelgi tõhusamaks. Eriti soovime tänada personalijuhti Inga Kreed avatud, lugupidava ja vahetu suhtlemise eest, mis teeb koostöö sisuliseks ning meeldivaks.

 • Aasta koostööpartner: Hille Krusberg

Viljandimaa osakonna parim koostööpartner 2016 on individuaalse töölerakendamise teenuse pakkuja ja tugiisik Hille Krusberg.

Hillega on meil olnud tulemuslik ja hea koostöö mitme aasta vältel. Selle aja jooksul on Hille tööle aidanud väga paljusid Viljandi piirkonna  multiprobleemseid ja pikaajalisi, elu suhtes lootuse kaotanud töötuid, kellest ligi 80% on praegu jätkuvalt tööturul aktiivsed ning leidnud oma elule uue mõtte. Selline tulemus näitab juba ise, kui pühendunud, sihikindel ja eesmärgipärane on tema töö.

Hille teeb tööd südamega ja oskab tunda rõõmu väikestest edusammudest. Ta näeb, millal on vaja kaasata teisi spetsialiste, millal informeerida kliendi probleemidest ja edusammudest töötukassat. Väga oluline on omavaheline koostöö ja võimaluste piires tagasisidestamine ühise eesmärgi nimel. Suur on olnud Hille panus meie meeskonna toetamisel ja nõustamisel läbi erinevate kliendijuhtumite lahendamise.

Hillet tunnustab lisaks Viljandimaa osakonnale ka töötukassa laiemalt, öeldes muuhulgas, et Hille teeb klientide jaoks alati rohkem kui lepingus kirjas ning panustab seeläbi ühiskonda ka laiemas plaanis. Mis paralleelselt väga tähtis – Hillel on oma tööd tehes sära silmades!

 • Aasta KOV: Võhma Linnavalitsus

Kõige sisukam ja tulemuslikum koostöö oli meil 2016. aastal Võhma Linnavalitsusega.

Koostöö aluseks on olnud usalduslik ja avatud suhtlemine, nii töötukassa kui kohaliku omavalitsuse tööeesmärkide teadvustamine ning ühine tegutsemine nende saavutamise nimel. Linnavalitsuse sotsiaaltöötajad on teinud head tööd, motiveerimaks toimetulekutoetuse saajaid iseseisvalt hakkama saama ning tööturule liikuma. Kohalikust omavalitsusest sotsiaalabi saavad inimesed on üldjuhul ka töötukassa kliendid ning ühiselt tegutsedes saame neid tööotsingutel toetada. Koos sotsiaalnõuniku Eveli Lilleojaga ka päevakeskuse tegevusjuhendaja Tiina Grasbergiga oleme läbi arutanud kliendi jaoks kõige sobivamad võimalused tööturule liikumiseks. Oleme välja segitanud kliendi lähivõrgustiku olulisimad liikmed ning kaasanud nad juba tööotsingute ajal, et kliendil oleks ka pärast tööle saamist toetus olemas. Päevakeskuse tegevusjuhendaja on klientidega kaasas käinud nii töötukassas kui ka tööandjate juures, et olla vajadusel toeks ning julgustada klienti aktiivselt tööd otsima. Meie ja omavalitsuse peamine eesmärk on inimesi sotsialiseerida ja aktiivsena hoida, mis aitab neil ka tööle jõuda. 

Võrumaa

 • Aasta tööandja: AS Võru Empak

Võru linnas tegutsevatest ettevõtjatest on AS Võru Empak üks, kes paistab silma erivajadustega inimestele töö pakkumisega. Ettevõtja on koostöös töötukassaga kohandanud erivajadustega töötajatele töökohti ja teinud töökeskkonnas olulisi muudatusi. Tegemist on Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna pikaaegse koostööpartneriga, kes on teinud meie kaudu personali värbamist ja ettevõttes kohapeal sobiliku personali välja koolitanud.

Ettevõtte juht jagab enda positiivset kogemust meelsasti ka teiste tööandjatega, mis ei ole Võru kandis veel kahjuks väga igapäevane nähtus. Ta on oskuslikult motiveerinud enda meeskonda, suunanud neid tegema õiget tööülesannet õigel töökohal, mille tulemusena töötab tänases ettevõttes 50 rahulolevat töötajat.

 • Aasta koostööpartner: Jaansoni Psühhiaatriakeskus OÜ

OÜ Jaansoni Psühhiaatriakeskus on toetanud paljusid töötukassa kliente selle nimel, et paraneks klientide töövõimekus ning võimalus saada tööd. Psühhiaatriakeskus  on koolituspäeval jaganud töötukassa töötajatele teadmisi psüühiliste haiguste äratundmiseks ja klientide toetamiseks. Konsulteerimisvõimalus arstiga, võrgustikutöö, kiirelt antud võimalus abi saamiseks kriisiolukorras, seda kõike on võimaldanud töötukassa Võrumaa osakonnale ja meie klientidele  OÜ Jaansoni Psühhiaatriakeskus.

 • Aasta KOV: Võru Vallavalitsus

Võru vald on omavalitsus, kes hoolib oma inimestest ja on orienteeritud lahenduste leidmisele. Vald toetab tervisemurede korral, leiab paindlike lahendusi sotsiaalprobleemidele, aitab  vähenenud töövõimega inimesi erilahenduste leidmisel - kõik selle nimel, et paraneks  võimekus eluga toime tulla, sealhulgas leida töö. Töötukassa Võrumaa osakonna ainuke avaliku töö leping on sõlmitud Võru vallaga. Võru vald on koostööaldis omavalitsus, kelle poole võib alati julgelt pöörduda ühiste lahenduste leidmiseks.

Eesti Töötukassa koostööpartner 2016

 • Nortal AS

Nortalil on väga pühendunud meeskond, kes alates 2015. aastast pingutas selle nimel, et 1. juulil 2016 käivituksid sujuvalt töötukassa uued infosüsteemid TETRIS ja REDIS ning töötukassa saaks alustada töövõime hindamist, töövõimetoetuse ja tööandja eest vähenenud töövõimega töötaja sotsiaalmaksu maksmist ning ekspertarstid saaksid teha töövõime hindamise ekspertiise. Kõik selles pikas protsessis ette tulnud raskused said koostöös töötukassa töötajatega lahendatud. Nortal on alati olnud aldis parimat lahendust välja pakkuma ning ka kriitilistel hetkedel oma tööprotsessides paindlik. 1. juulil käivitus uutes infosüsteemides uus tööprotsesside voog ilma vigadeta ja siiani meenutatakse seda kui ühe rahulikumat reedet töötukassas üldse – kõik sujus. Sellist suurt projekti ei oleks saanud tähtajaks valmis ilma usaldusliku koostööta ja selle eest suur tänu kogu Nortali meeskonnale!

 • Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus

Asjatundlik ja suure kogemusega koostööpartner, kes toetab töötukassat oma oskusteabe põhjal, jagades erialast teavet kiirelt ja asjalikult. Tegemist on rehabilitatsiooni kompetentsikeskusega, kes on alati vastutulelik nõustamisel ja  hindamisel oma ekspertteabe jagamisega nii koostööpartneritele kui ka klientidele. Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus väärib märkimist kui  kliente ja koostööpartnereid ning nende vajadusi mõistev ja arvestav organisatsioon. 

 • Hille Krusberg - vt Viljandimaa koostööpartnerid

​Aasta kohalik omavalitsus 2016

 • Anija vald - vt Tallinna ja Harjumaa koostööpartnerid

Aasta alustav ettevõtja 2016

 • Celia Hindpere, kes asutas ettevõtte Hindpere Optika OÜ

Celia Hindpere loodud ettevõtte Hindpere Optika OÜ missioon on pakkuda väiksemates asulates ja maapiirkondades elavatele inimestele üle Eesti kohapealset (ligipääsetavat) ning kvaliteetset optikateenust: silmakontroll ja nägemist korrigeerivate vahendite müük.

Celia on kirjeldanud oma ettevõtluse juurde jõudmist järgmiselt:

Aasta tagasi olin väga mures, kuidas ilma tööta hakkama saan ning millega edasi tegelen. Töötukassa toetus andis mulle aga julguse ettevõtlusega alustamiseks. Minu Konsultant suunas mind kiirelt ettevõtluskoolitusele, mille läbimine andis juurde hulgaliselt teadmisi ja kinnitust, et valik on õige.

Aasta möödudes hindas Celia ettevõtte tegevust järgnevalt:

Hindpere Optika OÜ on esimeseks aastaks seatud eesmärgid täitnud ja mõnes osas isegi ületanud. Ettevõttel on kindel kliendibaas ja nägemiskontrolli sõite teeme ühes kuus 10-16 vallas. Kui äriplaani kirjutades arvestasin, et iga valda külastatakse keskmiselt kaks korda aastas, siis mõnes suuremas vallas oleme suure nõudluse tõttu käinud iga kuu või üle kuu. Iga kuu kontrollime 40-70 inimese nägemist (arv sõltub külastatavatest valdadest). Olulisel kohal on head koostöösuhted partneritega, valdadega, kes on ise väga huvitatud sellise teenuse kohapeal pakkumisest. 

 

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)