Liigu sisu juurde Liigu peamenüü juurde Liigu vaegnägijate bloki juurde

Virumaa Teataja: Töötukassa pakub ettevõtjale tuge

Prindi

Lisatud 29.01.2010 | Uuendatud 06.05.2010

 

Töötukassal on ettevõtja­tele pakkuda mitu päris asjalikku toetuste paketti töötute rakendamiseks, kuid paraku ei ilmunud RMK ja töötukassa poolt korraldatud seminarile ühtegi ettevõtjat.

Ajal, mil riigis töökohti napib, püüab RMK leida riigimetsas töid, mille tegemiseks saaks kasutada ajutiselt töökoha kaota­nud inimesi. RMK koos partne­ritega (ettevõtjad, töötukassa) püüab pakkuda olukorrale oma­poolset leevendust, suurenda­des võimalusel metsatööde mahte ning rakendades inimesi hooajalistel töö­del.

Töötukassa üritab omalt poolt selgitada ettevõtjatele erinevaid toetu­si, mis on mõel­dud töötute töölerakendamiseks. Kahjuks ei ilmunud RMK ja töötukassa poolt korraldatud Lääne- ja Ida-Virumaa partnerettevõtjatele suunatud toetuste tutvustamisele RMK Ussimäe kontoris ühtegi ettevõtet.
 

Kaks rahakotti

Töötukassa nõunik Mati Ruul rääkis, et ka eelmisel nä­dalal Pärnumaal toimunud ana­loogse ürituse vastu oli ettevõt­jate huvi ülinapp.

Ruuli sõnul on töötukassal ettevõtjatele pakkuda mitmeid

toetusi ja ka väga palju infot, millest keegi paraku midagi ei tea. Ta tõi näiteks, et piirkonda­de kaupa on võimalik välja võt­ta töötuks jäänud inimesed nen­de viimase ameti järgi.

Nii on Virumaal päris mitu töötut, kelle viimaseks ametiks on märgitud metsamasina juht, samas otsivad metsa ülestööta­misega tegelevad firmad tikutu­lega oma masinatele juhte.

Töötukassa tööandjate tee­nuste teenusejuht Imbi Must lausus, et aeg-ajalt peab ta tööandjatele ikka veel selgitama, et kõik töötukassa poolt pakuta­vad teenused on tasuta.

"Meil on kaks rahakotti -hüvitiste rahakott ja teenuste rahakott, viimase raha tuleb Eu­roopa Sotsiaalfondist," rääkis Mati Ruul.

Imbi Musta sõnul on kõige olulisem praegu töövahendus-teenus. "Kui so­bivat inimest kohe võtta ei ole, on võimalik ta koolitusel või tööpraktika käi­gus välja õpeta­da," lisas Must.

'Tööandjale ei maksa see mi­dagi, hoopis meie maksame tal­le praktikandi juhendamistasu," kõneles Imbi Must.

Esimesel kuul on juhenda­mistasu suuruseks 27 krooni tunnis, teisel ja kolmandal kuul 25 ja neljandal kuul 50 protsen­ti vähem. Töötu, kes on töö­praktikal, saab töötukassast sti­pendiumi 60 krooni päevas ja sõidutoetust, lisaks säilivad tal töötukassast saadavad hüvitised või toetused.

"Tööandjale kaasneb tööpraktikaga küll pisut paberima­jandus aga see ei ole eriti kee­ruline," lausus Must.
 

Palgatoetus kuueks kuuks

Senisest lihtsamalt on töö­andjatel võimalik taotleda pai­gatoetust, mida makstakse pik­ka aega tööta olnud või hiljuti vanglast vabanenud inimeste töölerakendamiseks.

"Palgatoetuse suuruseks on poolt töötasust, kuid mitte üle miinimumpalga ja seda maks­takse kuue kuu jooksul või poo­le tähtajalise töölepingu kestu­se vältel, kuid mitte üle kuue kuu," selgitas Imbi Mustja lisas, et pikaajaliseks töötuks loetak­se inimest, kes on töötukassas vähemalt kuus kuud töötuna ar­vel olnud. 16-24 -aastaste puhul 3 kuud töötuna arvel olnut.

Eesti mittetulundusühingu­te ja sihtasutuste liidu ja liiku­mise Minu Eesti raames ettevõt­luse ja uute töökohtade loomi­sega tegeleva Vello Tamme hin­nangul on töötukassa toetuste pakett ettevõtjate jaoks ülimalt soodne.

"Kui inimene on olnud kolm kuud tööta, siis on võimalik saa­da kolm kuud praktikatoetust ja pärast seda pool aastat paiga­toetust," rääkis Tamm. Mees li­sas, et ära on kaotatud ka elukutsest tulenevad piirangud ini­meste töölerakendamisel.

 

TÃ?Ã?TUD

* Eelmise nädala seisuga oli Lääne-Virumaal 3892 re­gistreeritud töötut.

* Registreeritud töötute osa­kaal tööjõust oli 13,1%.

 

Töötukassa pakub ettevõtjale tuge

 

Bänner viib meie töötukassa lehele, kus saate tutvuda Töötukassa tööpakkumistega Bännerile klikates jõuate Tripodi kutsetesti tegemise lehele Bännerile klõpsates jõuate tööta ja õpi veebilehele Bännerile klõpsates jõuate Minukarjäär veebilehele Bänner viib veebivormile, kus saate esitada küsimuse töötukassa karjäärispetsialistile  

 

Kontaktid

Töötukassa bürood

E-post: info [ä] tootukassa [dot] ee
Töötukassa e-posti aadressidele saab saata maksimaalselt 10 MB mahuga e-kirju.

Skype: tootukassa

Infotelefon: 15501; 669 6513
(E-N 8.30-16.45; R 8.30-15.30, kuu viimasel reedel 8.30-12.30)